ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการทบทวน/ปรับปรุงแก้ไขข้อบัญัติ
  รายละเอียด : คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประชุมเพื่อทบทวนปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติการจัดเก็บขยะมูลฝอย พ.ศ. 2554
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 77 คน