ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน