ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
  รายละเอียด : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 4 คน