ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
  รายละเอียด : เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2552 มีกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 278 คน