ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภา อบต.นาแว
  รายละเอียด : รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 281 คน