ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ส.ค.55
  รายละเอียด : ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ได้จัดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2555  วันที่  22  สิงหาคม  2555  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว จึงขอประชาสัมพันธ์ ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 289 คน