ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ
  รายละเอียด : ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 และวันที่ 22 สิงหาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมดังกล่าว
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 252 คน