ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 30 พ.ย. 55 ( แถลงนโยบายนายก อบต.)
  รายละเอียด : ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2555  วันที่  30 พ.ย. 55  (แถลงนโยบายนายก อบต.)  จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 252 คน