ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 28 ธ.ค. 55
  รายละเอียด :

ขอประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2555  วันที่  28  ธ.ค. 55  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 432 คน