ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง กำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ. 2556
  รายละเอียด :

แจ้งประชาสัมพันธ์ ....  ประกาศสภา อบต.นาแว  เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา   อบต.นาแว ประจำปี พ.ศ. 2556  ให้ทราบโดยทั่วกัน 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 268 คน