ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2556
  รายละเอียด :

ขอประชาสัมพันธ์...ประกาศสภา อบต.นาแว  เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ


สมัยที่ 1/2556  ตั้งแต่วันที่ 14-28  ก.พ. 56  เป็นต้นไป  จึงขอประกาศให้


ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 205 คน