ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  รายละเอียด :

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ตามโครงการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลบ้านไสโคกเกาะ  หมู่ที่2  แล้วนั้น 


รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 169 คน