ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด : ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลนาแว
2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบไม่ตอกเสาเข็ม บ้านทุ่งกระจูด หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบไม่ตอกเสาเข็ม บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 178 คน