ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภา อบต.นแาว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ
  รายละเอียด : ประกาศสภาฯ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.นาแว จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ได้ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 76 คน