ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ อบต.นาแว
  รายละเอียด :

ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที 3 ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.นาแว ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 98 คน