ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศอำเภอฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.นาแว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
  รายละเอียด :

ประกาศอำเภอฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.นาแว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน เพื่อรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาแว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อสภาท้องถิ่นทราบ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 98 คน