ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ อบต.นาแว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
  รายละเอียด :

ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 31 ต.ค. 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.นาแว จึงขอประกาศเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าวได้ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 83 คน