ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ อบต.นาแว
  รายละเอียด :

ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.นาแว จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 73 คน