ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ อบต.นาแว
  รายละเอียด :

ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.นาแว


สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.นาแว


จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกลาวได้ตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว


 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 88 คน