ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
  รายละเอียด : ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 62 คน