ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ
  รายละเอียด : ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 61 คน