ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านนายวิจิตร เชาวนะจากถนนคสล.เดิม หมู่ที่ 5 - เขตหมู่ที่ 12 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านนายวิจิตร เชาวนะ จากถนนคสล.เดิม หมู่ที่ 5 - เขตหมู่ที่ 12 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 105 คน