ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
12 พ.ย. 2562
2 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
2
04 ต.ค. 2562
3 ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and TransparencyAssessment: EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 พ.ค. 2562
4 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 เม.ย. 2562
5 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
26 ก.พ. 2562
6 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
26 ธ.ค. 2561
7 ขอเชิร่วมรับฟังการประชุมสภา
10
24 ธ.ค. 2561
8 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
11 ธ.ค. 2561
9 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
14
03 ธ.ค. 2561
10 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา
7
25 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28