ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 ก.ค. 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)ของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาก ดาวน์โหลดเอกสาร
35
10 มิ.ย. 2563
3 เชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนดีเยี่ยม ดาวน์โหลดเอกสาร
16
27 ก.พ. 2563
4 นายกร่วมประชุมคณะทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
05 ก.พ. 2563
5 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
54
27 ม.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
12 พ.ย. 2562
7 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
8
04 ต.ค. 2562
8 รายงานการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
25 มิ.ย. 2562
9 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
4
20 มิ.ย. 2562
10 รายงานการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
15 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29