ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
65
08 ต.ค. 2564
2 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
14
08 ต.ค. 2564
3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สังกัดกองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
81
05 ก.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำปี 2564 (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
02 ก.ค. 2564
5 ประกาศการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
01 มิ.ย. 2564
6 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลดเอกสาร
118
26 เม.ย. 2564
7 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(สังกัดกองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
02 เม.ย. 2564
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
81
31 มี.ค. 2564
9 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
68
25 มี.ค. 2564
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
08 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33