ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
24 พ.ค. 2565
2 เชิญชวนประชาชนตำบลนาแวฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
24 พ.ค. 2565
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
20 พ.ค. 2565
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
11 เม.ย. 2565
5 การป้องกันควบคุม โรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
33
23 มี.ค. 2565
6 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย"ประจำปี 2565 วันที่ 18 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
18 มี.ค. 2565
7 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
28 ก.พ. 2565
8 คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
36
12 ม.ค. 2565
9 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
07 ม.ค. 2565
10 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
167
08 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34