ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศอำเภอฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.นาแว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
28 ต.ค. 2559
92 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ อบต.นาแว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
28 ต.ค. 2559
93 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
71
19 ต.ค. 2559
94 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
18 ต.ค. 2559
95 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
13 ต.ค. 2559
96 บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
13 ต.ค. 2559
97 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
07 ก.ย. 2559
98 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
07 ก.ย. 2559
99 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
91
26 ส.ค. 2559
100 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
11 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32