ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
02 พ.ค. 2559
92 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล
84
26 เม.ย. 2559
93 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
41
08 เม.ย. 2559
94 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
07 เม.ย. 2559
95 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
31 มี.ค. 2559
96 ประกาศสภา อบต.นแาว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
22 มี.ค. 2559
97 ประกาศอำเภอฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
18 มี.ค. 2559
98 ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
45
08 มี.ค. 2559
99 รายงานการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
25 ก.พ. 2559
100 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
47
24 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30