ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น
69
20 พ.ย. 2558
102 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
17 พ.ย. 2558
103 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
70
03 พ.ย. 2558
104 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
04 ก.ย. 2558
105 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
21 ส.ค. 2558
106 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
10 ส.ค. 2558
107 ประกาศ กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
75
04 ส.ค. 2558
108 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอนุภักดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
79
17 ก.ค. 2558
109 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทวฤทธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
74
17 ก.ค. 2558
110 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจรัล หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
55
17 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29