ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
02 พ.ค. 2559
112 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
02 พ.ค. 2559
113 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล
106
26 เม.ย. 2559
114 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
72
08 เม.ย. 2559
115 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
07 เม.ย. 2559
116 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
31 มี.ค. 2559
117 ประกาศสภา อบต.นแาว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
22 มี.ค. 2559
118 ประกาศอำเภอฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
18 มี.ค. 2559
119 ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
76
08 มี.ค. 2559
120 รายงานการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
25 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32