ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
03 เม.ย. 2558
122 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหารและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
17 มี.ค. 2558
123 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
131
17 ก.พ. 2558
124 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
17 ก.พ. 2558
125 ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2558 - 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
03 ก.พ. 2558
126 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
29 ม.ค. 2558
127 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
26 ม.ค. 2558
128 คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
26 ม.ค. 2558
129 คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
26 ม.ค. 2558
130 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
15 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29