ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
04 ธ.ค. 2557
132 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
18 พ.ย. 2557
133 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการสอบราคาซื้อและติดตั้งระบบเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
13 พ.ย. 2557
134 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
07 พ.ย. 2557
135 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
05 พ.ย. 2557
136 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่้ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
27 ต.ค. 2557
137 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
17 ต.ค. 2557
138 แผนบริหารความต่อเนื่อง (Continuity management plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
15 ต.ค. 2557
139 ประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
09 ต.ค. 2557
140 รายงานการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
05 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29