ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
03 เม.ย. 2558
132 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหารและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
17 มี.ค. 2558
133 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
136
17 ก.พ. 2558
134 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
17 ก.พ. 2558
135 ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2558 - 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
03 ก.พ. 2558
136 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
29 ม.ค. 2558
137 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
26 ม.ค. 2558
138 คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
26 ม.ค. 2558
139 คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
26 ม.ค. 2558
140 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
15 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30