ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประชาสัมพันธ์ ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ถึงสามแยกบ้านนายวิจิตร เชาวนะ หมู่ที่ 5 ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
91
26 พ.ย. 2558
132 รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น
110
20 พ.ย. 2558
133 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
17 พ.ย. 2558
134 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
107
03 พ.ย. 2558
135 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
04 ก.ย. 2558
136 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
21 ส.ค. 2558
137 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
10 ส.ค. 2558
138 ประกาศ กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
111
04 ส.ค. 2558
139 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอนุภักดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
107
17 ก.ค. 2558
140 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทวฤทธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
103
17 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32