ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจรัล หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
89
17 ก.ค. 2558
142 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ถึงสามแยกบ้านนายวิจิตร เชาวนะ หมู่ที่ 5 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
102
17 ก.ค. 2558
143 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกนายจรวย หมู่ที่ 12 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
91
17 ก.ค. 2558
144 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัด-สามแยกบ้านนายศรีเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
90
17 ก.ค. 2558
145 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยถ้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
101
17 ก.ค. 2558
146 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
126
29 มิ.ย. 2558
147 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
22 มิ.ย. 2558
148 ประกาศ กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
108
13 มิ.ย. 2558
149 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
08 มิ.ย. 2558
150 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่้ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
25 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32