ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
04 ธ.ค. 2557
142 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
18 พ.ย. 2557
143 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการสอบราคาซื้อและติดตั้งระบบเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
13 พ.ย. 2557
144 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
07 พ.ย. 2557
145 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
05 พ.ย. 2557
146 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่้ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
27 ต.ค. 2557
147 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
17 ต.ค. 2557
148 แผนบริหารความต่อเนื่อง (Continuity management plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
15 ต.ค. 2557
149 ประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
09 ต.ค. 2557
150 รายงานการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
05 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30