ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
15 ส.ค. 2557
152 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
08 ส.ค. 2557
153 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
28 ก.ค. 2557
154 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนคอนกรีตเดิมบ้านนายสร้วง หมู่ที่ 7-บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว
150
26 มิ.ย. 2557
155 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการต่อเติมผนังบริเวณชั้นล่างอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
96
20 มิ.ย. 2557
156 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
11 มิ.ย. 2557
157 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
02 มิ.ย. 2557
158 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายจากถนนทางหลวงแผ่นดิน 4015 ถึงหนองน้ำเกษตร 2 หมู่ที่ 1 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
125
28 พ.ค. 2557
159 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
92
23 พ.ค. 2557
160 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
12 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30