ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศ กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
98
12 พ.ค. 2557
152 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 22 พ.ย. 56 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
26 ก.พ. 2557
153 ประกาศใช้ระเบียบสภา อบต.นาแว ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.นาแว พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
26 ก.พ. 2557
154 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนสายบ้านนายสร้วง หมู่ที่ 7-บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
96
26 ก.พ. 2557
155 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.นาแว ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
26 ก.พ. 2557
156 ประกาศสภาฯ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
17 ก.พ. 2557
157 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดิน 4015 -ถึงหนองน้ำเกษตร 2 หมู่ที่ 1 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
92
13 ก.พ. 2557
158 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
04 ก.พ. 2557
159 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
26 พ.ย. 2556
160 ประกาศ อบต.นาแว เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
25 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29