ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
08 เม.ย. 2558
152 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
03 เม.ย. 2558
153 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหารและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
17 มี.ค. 2558
154 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
161
17 ก.พ. 2558
155 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
17 ก.พ. 2558
156 ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2558 - 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
03 ก.พ. 2558
157 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
29 ม.ค. 2558
158 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
26 ม.ค. 2558
159 คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
26 ม.ค. 2558
160 คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
26 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32