ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศสภาฯ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
15 พ.ย. 2556
162 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
08 พ.ย. 2556
163 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
01 พ.ย. 2556
164 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.5) ประจำปี 2557-2560
264
01 พ.ย. 2556
165 ประชาสัมพันธ์ เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน
78
28 ต.ค. 2556
166 รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติงาน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
18 ต.ค. 2556
167 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
30 ก.ย. 2556
168 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
25 ก.ย. 2556
169 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
16 ก.ย. 2556
170 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
16 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29