ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
15 ธ.ค. 2557
162 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
04 ธ.ค. 2557
163 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
18 พ.ย. 2557
164 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการสอบราคาซื้อและติดตั้งระบบเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
13 พ.ย. 2557
165 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
07 พ.ย. 2557
166 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
05 พ.ย. 2557
167 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่้ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
27 ต.ค. 2557
168 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
17 ต.ค. 2557
169 แผนบริหารความต่อเนื่อง (Continuity management plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
15 ต.ค. 2557
170 ประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
09 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32