ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศ กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
103
12 พ.ค. 2557
162 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 22 พ.ย. 56 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
26 ก.พ. 2557
163 ประกาศใช้ระเบียบสภา อบต.นาแว ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.นาแว พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
26 ก.พ. 2557
164 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนสายบ้านนายสร้วง หมู่ที่ 7-บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
101
26 ก.พ. 2557
165 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.นาแว ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
26 ก.พ. 2557
166 ประกาศสภาฯ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
17 ก.พ. 2557
167 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดิน 4015 -ถึงหนองน้ำเกษตร 2 หมู่ที่ 1 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
97
13 ก.พ. 2557
168 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
04 ก.พ. 2557
169 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
26 พ.ย. 2556
170 ประกาศ อบต.นาแว เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
25 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30