ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศสภาฯ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
15 พ.ย. 2556
172 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
08 พ.ย. 2556
173 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
01 พ.ย. 2556
174 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.5) ประจำปี 2557-2560
270
01 พ.ย. 2556
175 ประชาสัมพันธ์ เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน
82
28 ต.ค. 2556
176 รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติงาน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
18 ต.ค. 2556
177 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
30 ก.ย. 2556
178 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
25 ก.ย. 2556
179 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
16 ก.ย. 2556
180 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
16 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30