ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 รายงานการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
05 ก.ย. 2557
172 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
15 ส.ค. 2557
173 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
08 ส.ค. 2557
174 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
28 ก.ค. 2557
175 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนคอนกรีตเดิมบ้านนายสร้วง หมู่ที่ 7-บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว
180
26 มิ.ย. 2557
176 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการต่อเติมผนังบริเวณชั้นล่างอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
126
20 มิ.ย. 2557
177 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
11 มิ.ย. 2557
178 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
181
02 มิ.ย. 2557
179 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายจากถนนทางหลวงแผ่นดิน 4015 ถึงหนองน้ำเกษตร 2 หมู่ที่ 1 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
149
28 พ.ค. 2557
180 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
118
23 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32