ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน สปสช.อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
221
18 เม.ย. 2556
182 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 27 ก.พ. 56 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
12 มี.ค. 2556
183 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง กำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
04 มี.ค. 2556
184 ขอแจ้ง ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
206
20 ก.พ. 2556
185 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
01 ก.พ. 2556
186 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 28 ธ.ค. 55 ดาวน์โหลดเอกสาร
412
10 ม.ค. 2556
187 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 30 พ.ย. 55 ( แถลงนโยบายนายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
234
11 ธ.ค. 2555
188 รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก วันที่ 26 พ.ย. 55 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
03 ธ.ค. 2555
189 รายงานการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ส.ค.55 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
03 ก.ย. 2555
190 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
236
03 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29