ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
12 พ.ค. 2557
182 ประกาศ กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
126
12 พ.ค. 2557
183 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 22 พ.ย. 56 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
26 ก.พ. 2557
184 ประกาศใช้ระเบียบสภา อบต.นาแว ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.นาแว พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
26 ก.พ. 2557
185 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนสายบ้านนายสร้วง หมู่ที่ 7-บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
127
26 ก.พ. 2557
186 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.นาแว ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
26 ก.พ. 2557
187 ประกาศสภาฯ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
17 ก.พ. 2557
188 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดิน 4015 -ถึงหนองน้ำเกษตร 2 หมู่ที่ 1 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
127
13 ก.พ. 2557
189 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
04 ก.พ. 2557
190 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
26 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32