ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศสภาฯ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
09 ก.ย. 2556
182 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
06 ก.ย. 2556
183 ประกาศสภาฯ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
09 ส.ค. 2556
184 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
24 ก.ค. 2556
185 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
10 ก.ค. 2556
186 แจ้งประกาศสภา อบต.นาแว เรื่องเปลี่ยนแปลงกำหนดสมัยประชุม (สมัยที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
241
28 มิ.ย. 2556
187 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาตำบลสามปี ประจำปี 2557-2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
28 มิ.ย. 2556
188 ประกาศสภาฯ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
205
20 มิ.ย. 2556
189 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
07 มิ.ย. 2556
190 ตัวอย่างโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากการพิจารณาของคณะกรรมการ สปสช. ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
189
21 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30