ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
03 มี.ค. 2564
12 เอกสารแนบประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
03 มี.ค. 2564
13 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
01 มี.ค. 2564
14 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
08 ก.พ. 2564
15 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
28 ม.ค. 2564
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
08 ม.ค. 2564
17 ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
11
29 ธ.ค. 2563
18 การประชุมสภา อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
23 ธ.ค. 2563
19 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 พ.ย. 2563
20 เอกสารแนบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32