ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
15
12 พ.ย. 2563
12 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 พ.ย. 2563
13 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
57
01 ก.ค. 2563
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)ของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาก ดาวน์โหลดเอกสาร
56
10 มิ.ย. 2563
15 เชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนดีเยี่ยม ดาวน์โหลดเอกสาร
30
27 ก.พ. 2563
16 นายกร่วมประชุมคณะทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
19
05 ก.พ. 2563
17 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
65
27 ม.ค. 2563
18 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
12 พ.ย. 2562
19 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
17
04 ต.ค. 2562
20 รายงานการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
25 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30