ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
4
20 มิ.ย. 2562
12 รายงานการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
15 มิ.ย. 2562
13 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
3
10 มิ.ย. 2562
14 ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and TransparencyAssessment: EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 พ.ค. 2562
15 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
01 เม.ย. 2562
16 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
26 ก.พ. 2562
17 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา
2
17 ก.พ. 2562
18 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
26 ธ.ค. 2561
19 ขอเชิร่วมรับฟังการประชุมสภา
14
24 ธ.ค. 2561
20 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
11 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29