ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน สปสช.อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
234
18 เม.ย. 2556
192 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 27 ก.พ. 56 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
12 มี.ค. 2556
193 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง กำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
04 มี.ค. 2556
194 ขอแจ้ง ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
218
20 ก.พ. 2556
195 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
01 ก.พ. 2556
196 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 28 ธ.ค. 55 ดาวน์โหลดเอกสาร
424
10 ม.ค. 2556
197 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 30 พ.ย. 55 ( แถลงนโยบายนายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
246
11 ธ.ค. 2555
198 รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก วันที่ 26 พ.ย. 55 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
03 ธ.ค. 2555
199 รายงานการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ส.ค.55 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
03 ก.ย. 2555
200 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
246
03 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30