ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 รายงานการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย.54 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
30 พ.ย. 2554
202 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
334
19 พ.ย. 2554
203 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีป้าย
240
19 พ.ย. 2554
204 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่
230
19 พ.ย. 2554
205 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
240
30 ส.ค. 2554
206 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ดาวน์โหลดเอกสาร
245
25 ส.ค. 2554
207 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
344
23 ส.ค. 2554
208 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
218
09 ส.ค. 2554
209 ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
285
23 มิ.ย. 2554
210 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว สมัยวิสามัญ ดาวน์โหลดเอกสาร
276
15 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29