ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
16 ก.ย. 2556
202 ประกาศสภาฯ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
09 ก.ย. 2556
203 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
06 ก.ย. 2556
204 ประกาศสภาฯ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
09 ส.ค. 2556
205 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
24 ก.ค. 2556
206 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
10 ก.ค. 2556
207 แจ้งประกาศสภา อบต.นาแว เรื่องเปลี่ยนแปลงกำหนดสมัยประชุม (สมัยที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
265
28 มิ.ย. 2556
208 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาตำบลสามปี ประจำปี 2557-2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
28 มิ.ย. 2556
209 ประกาศสภาฯ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
229
20 มิ.ย. 2556
210 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
07 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32