ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 รายงานการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย.54 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
30 พ.ย. 2554
212 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
347
19 พ.ย. 2554
213 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีป้าย
251
19 พ.ย. 2554
214 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่
238
19 พ.ย. 2554
215 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
250
30 ส.ค. 2554
216 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ดาวน์โหลดเอกสาร
253
25 ส.ค. 2554
217 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
352
23 ส.ค. 2554
218 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
231
09 ส.ค. 2554
219 ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
296
23 มิ.ย. 2554
220 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว สมัยวิสามัญ ดาวน์โหลดเอกสาร
279
15 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30