ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ตัวอย่างโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากการพิจารณาของคณะกรรมการ สปสช. ตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
211
21 พ.ค. 2556
212 ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน สปสช.อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
258
18 เม.ย. 2556
213 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 27 ก.พ. 56 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
12 มี.ค. 2556
214 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง กำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
04 มี.ค. 2556
215 ขอแจ้ง ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
247
20 ก.พ. 2556
216 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
01 ก.พ. 2556
217 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 28 ธ.ค. 55 ดาวน์โหลดเอกสาร
453
10 ม.ค. 2556
218 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 30 พ.ย. 55 ( แถลงนโยบายนายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
270
11 ธ.ค. 2555
219 รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก วันที่ 26 พ.ย. 55 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
03 ธ.ค. 2555
220 รายงานการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ส.ค.55 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
03 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32