ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
225
25 เม.ย. 2554
222 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
263
12 เม.ย. 2554
223 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
395
15 มี.ค. 2554
224 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
245
15 มี.ค. 2554
225 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
196
08 มี.ค. 2554
226 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
282
03 มี.ค. 2554
227 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2554 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
212
03 มี.ค. 2554
228 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
250
03 มี.ค. 2554
229 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
234
01 ก.พ. 2554
230 ขอรับวีซีดีพระราชทานภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ชุด "หนึ่งในน้ำพระราชหฤทัย" ดาวน์โหลดเอกสาร
275
21 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30