ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
16 พ.ย. 2553
222 ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
331
12 พ.ย. 2553
223 ประชาสัมพันธ์ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
241
10 พ.ย. 2553
224 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
263
28 ต.ค. 2553
225 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
270
12 ต.ค. 2553
226 ประกาศระยะเวลารับสมัครผู้ไก่เกลี่ยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
12 ต.ค. 2553
227 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
265
27 ก.ค. 2553
228 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
195
27 เม.ย. 2553
229 ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
397
08 มี.ค. 2553
230 ประชาสัมพันธ์ แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
475
08 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29