ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
03 ม.ค. 2555
232 รายงานการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย.54 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
30 พ.ย. 2554
233 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
368
19 พ.ย. 2554
234 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีป้าย
278
19 พ.ย. 2554
235 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่
273
19 พ.ย. 2554
236 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
271
30 ส.ค. 2554
237 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ดาวน์โหลดเอกสาร
276
25 ส.ค. 2554
238 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
376
23 ส.ค. 2554
239 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
260
09 ส.ค. 2554
240 ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
327
23 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32