ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
202
11 ก.พ. 2553
232 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
203
01 ก.พ. 2553
233 ประกาศ แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
381
30 ธ.ค. 2552
234 แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2553 (ผด.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
510
30 ธ.ค. 2552
235 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบฯ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
442
30 ธ.ค. 2552
236 ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบการรับ–จ่ายพัสดุประจำปีงบฯ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
11 ธ.ค. 2552
237 รายงานการประชุมสภา อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
242
18 พ.ย. 2552
238 รายงานการประชุมสภา อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
217
06 พ.ย. 2552
239 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
232
26 ต.ค. 2552
240 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
29 ก.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29