ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
206
11 ก.พ. 2553
242 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
212
01 ก.พ. 2553
243 ประกาศ แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
30 ธ.ค. 2552
244 แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2553 (ผด.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
520
30 ธ.ค. 2552
245 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบฯ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
450
30 ธ.ค. 2552
246 ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบการรับ–จ่ายพัสดุประจำปีงบฯ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
386
11 ธ.ค. 2552
247 รายงานการประชุมสภา อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
247
18 พ.ย. 2552
248 รายงานการประชุมสภา อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
223
06 พ.ย. 2552
249 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
243
26 ต.ค. 2552
250 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
346
29 ก.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30