ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประชาสัมพันธ์ แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
513
08 มี.ค. 2553
262 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
230
11 ก.พ. 2553
263 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
244
01 ก.พ. 2553
264 ประกาศ แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
30 ธ.ค. 2552
265 แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2553 (ผด.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
551
30 ธ.ค. 2552
266 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบฯ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
485
30 ธ.ค. 2552
267 ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบการรับ–จ่ายพัสดุประจำปีงบฯ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
11 ธ.ค. 2552
268 รายงานการประชุมสภา อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
275
18 พ.ย. 2552
269 รายงานการประชุมสภา อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
251
06 พ.ย. 2552
270 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
272
26 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32