ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประชาสัมพันธ์ สมาชิกสภาฯ และนายกอบต.นาแว หมดวาระ
357
26 ก.ค. 2551
272 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551(เพิ่มเติม)1 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
11 ก.ค. 2551
273 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
295
11 ก.ค. 2551
274 ประกาศ เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
01 ก.ค. 2551
275 การปรับขนาด อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
1391
01 ก.ค. 2551
276 ตำแหน่งว่าง ( ด่วนมาก)
1279
01 ก.ค. 2551
277 ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ 2552-2555 อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
441
25 มิ.ย. 2551
278 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
444
16 มิ.ย. 2551
279 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
25 ก.พ. 2551
280 1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
283
01 ก.พ. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29