ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
264
17 ก.พ. 2552
282 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
267
30 ม.ค. 2552
283 ขอขอบคุณนายก อบต.นาแว ที่ดำเนินการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 3
616
28 ม.ค. 2552
284 ตำแหน่งว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ
738
01 ธ.ค. 2551
285 รายงานการประชุมสภา อบต.นาแว (ครั้งแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร
525
15 ต.ค. 2551
286 ประชาสัมพันธ์ผลการเลือกตั้ง นายก และ สมาชิกสภา อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
551
10 ก.ย. 2551
287 ประชาสัมพันธ์ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
461
10 ก.ย. 2551
288 ประชาสัมพันธ์ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
421
10 ก.ย. 2551
289 ประชาสัมพันธ์ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
342
10 ก.ย. 2551
290 ประชาสัมพันธ์ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
367
10 ก.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32