ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประชาสัมพันธ์ สมาชิกสภาฯ และนายกอบต.นาแว หมดวาระ
362
26 ก.ค. 2551
282 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551(เพิ่มเติม)1 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
11 ก.ค. 2551
283 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
302
11 ก.ค. 2551
284 ประกาศ เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
01 ก.ค. 2551
285 การปรับขนาด อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
1404
01 ก.ค. 2551
286 ตำแหน่งว่าง ( ด่วนมาก)
1294
01 ก.ค. 2551
287 ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ 2552-2555 อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
449
25 มิ.ย. 2551
288 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
454
16 มิ.ย. 2551
289 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
25 ก.พ. 2551
290 1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
293
01 ก.พ. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30