ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
23 พ.ย. 2563
22 เอกสารแนบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
23 พ.ย. 2563
23 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
53
12 พ.ย. 2563
24 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
10 พ.ย. 2563
25 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
28 ส.ค. 2563
26 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
95
01 ก.ค. 2563
27 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)ของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาก ดาวน์โหลดเอกสาร
93
10 มิ.ย. 2563
28 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
04 มิ.ย. 2563
29 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 (ไฟล์แนบ ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
04 มิ.ย. 2563
30 เชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนดีเยี่ยม ดาวน์โหลดเอกสาร
60
27 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33