ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
13
20 มิ.ย. 2562
22 รายงานการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
15 มิ.ย. 2562
23 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
8
10 มิ.ย. 2562
24 ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and TransparencyAssessment: EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
02 พ.ค. 2562
25 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
01 เม.ย. 2562
26 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
26 ก.พ. 2562
27 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา
10
17 ก.พ. 2562
28 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
26 ธ.ค. 2561
29 ขอเชิร่วมรับฟังการประชุมสภา
20
24 ธ.ค. 2561
30 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
11 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30