ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551(เพิ่มเติม)1 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
11 ก.ค. 2551
292 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
308
11 ก.ค. 2551
293 ประกาศ เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
01 ก.ค. 2551
294 การปรับขนาด อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
1414
01 ก.ค. 2551
295 ตำแหน่งว่าง ( ด่วนมาก)
1303
01 ก.ค. 2551
296 ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ 2552-2555 อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
458
25 มิ.ย. 2551
297 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
463
16 มิ.ย. 2551
298 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
25 ก.พ. 2551
299 1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
303
01 ก.พ. 2551
300 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง การตรวจรับ-จ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
31 ต.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31