ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต. นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
540
28 ก.ค. 2551
302 ประชาสัมพันธ์ สมาชิกสภาฯ และนายกอบต.นาแว หมดวาระ
387
26 ก.ค. 2551
303 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551(เพิ่มเติม)1 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
11 ก.ค. 2551
304 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
326
11 ก.ค. 2551
305 ประกาศ เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
01 ก.ค. 2551
306 การปรับขนาด อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
1443
01 ก.ค. 2551
307 ตำแหน่งว่าง ( ด่วนมาก)
1328
01 ก.ค. 2551
308 ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ 2552-2555 อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
481
25 มิ.ย. 2551
309 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
489
16 มิ.ย. 2551
310 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
25 ก.พ. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32