ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
325
01 ก.พ. 2551
312 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง การตรวจรับ-จ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
323
31 ต.ค. 2550
313 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
15 ต.ค. 2550
314 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่3 คร้งที่ 2/2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
17 ก.ย. 2550
315 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่3 คร้งที่ 2/2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
17 ก.ย. 2550
316 รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่4 คร้งที่ 1/2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
335
17 ก.ย. 2550
317 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 1/2550 วันที่ 6 กันยายน 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
14 ก.ย. 2550
318 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
30 มี.ค. 2550
319 รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
352
13 พ.ย. 2549
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32