ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
16 ม.ค. 2563
32 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
14 ม.ค. 2563
33 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของกรมธนารักษ์ (กรณีโฉนด) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
09 ม.ค. 2563
34 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของกรมธนารักษ์ (กรณีนส3 ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
09 ม.ค. 2563
35 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
23 ธ.ค. 2562
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
28 พ.ย. 2562
37 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
28 พ.ย. 2562
38 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
12 พ.ย. 2562
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
09 ต.ค. 2562
40 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
45
04 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32