ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
26
03 ม.ค. 2561
32 เชิญชวนตอบคำถามนายกรัฐมนตรี 6 ข้อ
30
14 พ.ย. 2560
33 ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
06 พ.ย. 2560
34 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
20 ต.ค. 2560
35 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
20 ต.ค. 2560
36 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
12 ต.ค. 2560
37 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
09 ต.ค. 2560
38 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
27 ก.ย. 2560
39 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
06 ก.ย. 2560
40 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
24 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29