ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
35
03 ม.ค. 2561
42 เชิญชวนตอบคำถามนายกรัฐมนตรี 6 ข้อ
43
14 พ.ย. 2560
43 ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
06 พ.ย. 2560
44 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
20 ต.ค. 2560
45 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
20 ต.ค. 2560
46 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
12 ต.ค. 2560
47 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
09 ต.ค. 2560
48 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
27 ก.ย. 2560
49 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
06 ก.ย. 2560
50 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
24 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30