ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 รายงานการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
25 มิ.ย. 2562
42 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
42
20 มิ.ย. 2562
43 รายงานการประชุมสภา อบต.นาแว สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
15 มิ.ย. 2562
44 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
36
10 มิ.ย. 2562
45 ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and TransparencyAssessment: EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
02 พ.ค. 2562
46 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
01 เม.ย. 2562
47 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
26 ก.พ. 2562
48 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา
40
17 ก.พ. 2562
49 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
26 ธ.ค. 2561
50 ขอเชิร่วมรับฟังการประชุมสภา
50
24 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32