ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
07 ก.พ. 2560
52 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.นาแว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
04 ม.ค. 2560
53 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.นาแว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
27 ธ.ค. 2559
54 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.นาแว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
27 ธ.ค. 2559
55 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
38
26 ธ.ค. 2559
56 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
02 ธ.ค. 2559
57 ประกาศสภา อบต.นาแว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ อบต.นาแว ดาวน์โหลดเอกสาร
48
24 พ.ย. 2559
58 รายงานผลการทบทวน/ปรับปรุงแก้ไขข้อบัญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
04 พ.ย. 2559
59 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
02 พ.ย. 2559
60 ประกาศอำเภอฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.นาแว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
28 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29